F-Secure Partner Portal -kumppanisivuston käyttöehdot

SEURAAVAT EHDOT ("EHDOT") KOSKEVAT F-SECURE OYJ:N ("F-SECURE", "ME", "MEIDÄN") TARJOAMAN PARTNER PORTAL -SIVUSTON ("PORTAALI") KÄYTTÖOIKEUTTA, KÄYTTÖÄ JA SIVUSTOON REKISTERÖITYMISTÄ. REKISTERÖITYMISPYYNNÖN LÄHETTÄMINEN ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ OLET (SEKÄ YKSILÖNÄ ETTÄ TYÖNANTAJA-OIKEUSHENKILÖSI VALTUUTETTUNA EDUSTAJANA) LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ EHDOT JA HYVÄKSYNYT NIIDEN LAILLISEN SITOVUUDEN.

KÄYTTÖ JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käyttöoikeus

Saat aikarajoitetun ei siirrettävissä olevan käyttöoikeuden Portaaliin F-Secure-tuotteiden ja -palveluiden markkinoimiseksi, myymiseksi ja jakelemiseksi näiden Ehtojen mukaisesti. F-Secure-kumppanuutesi tason ja tyypin mukaan F-Secure voi laajentaa tai rajoittaa käyttöoikeuksiasi Portaaliin.

Lisäksi sitoudut olemaan käyttämättä Portaalia i) näiden Ehtojen tai Portaalissa muutoin olevien erityisten ohjeiden vastaisella tavalla tai ii) tavalla, joka voi loukata F-Securen oikeuksia tai etuja. Sitoudut myös olemaan plagiarisoimatta mitään Portaalin sisältöä tai käyttämättä sitä vilpillisellä tavalla.

F-Secure pidättää itsellään oikeuden peruuttaa välittömästi kaikki käyttöoikeutesi, jos rikot näitä Ehtoja tai F-Secure epäilee sinun syyllistyneen Portaalin väärinkäyttöön. Lisäksi jos käyttäjätunnuksiasi ei käytetä kuuteen (6) kuukauteen, ne poistetaan järjestelmästä automaattisesti, ja sinun on pyydettävä käyttäjätunnuksia uudestaan.

Käyttöoikeutesi F-Securen kumppanin työntekijänä tai johtajana

Kaikki myönnetyt käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne liittyvät nykyiseen työnantajaasi. Portaalin käyttöön oikeutetun henkilön on työskenneltävä yrityksessä, jolla on oikeus myydä F-Secure-yritystuotteita. Jos yrityksesi lopettaa F-Secure-tuotteiden myynnin, sinun on ilmoitettava tästä välittömästi F-Securelle, jotta käyttöoikeutesi Portaaliin voidaan lopettaa.

Jos (yksityishenkilönä) lähdet työnantajasi palveluksesta, sinun on ilmoitettava tästä välittömästi F-Securelle, jotta käyttöoikeutesi Portaaliin voidaan lopettaa. Jos havaitset, että Portaaliin on edelleen käyttöoikeus henkilöllä, joka ei enää työskentele edellisen työnantajasi palveluksessa, ilmoita tästä F-Securelle asiakastietojesi suojaamiseksi.

Sinä (yksityishenkilönä) ja te (yrityksenä) olette yhdessä ja erikseen sovellettavissa olevan lainsäädännön mukaisessa vastuussa näiden Ehtojen rikkomisesta.

ALUEKOHTAISET EHDOT

TARJOUSLASKURI-alueeseen liittyvät ehdot

Portaalin tässä alueessa oleva TARJOUS-välilehti tarjotaan käyttöösi vain parantamaan käytettävyyttä ja auttamaan sinua luomaan helpommin tarjouksia F-Secure-tuotteista loppukäyttäjillesi ja/tai jälleenmyyjillesi. TARJOUS-välilehdellä luodut hintalaskelmat eivät ole sitovia eivätkä millään tavalla muodosta virallista tilausta F-Secure-tuotteista. Jos et voi tarkastella tai käyttää tässä alueessa olevaa TILAUS-toimintoa, F-Secure-tuotteiden tilaus on toimitettava muilla keinoin F-Securelle ja/tai sen valtuutetulle jakelijalle sinun ja F-Securen tai sen valtuutetun jakelijan kanssa sovitulla tavalla. Jos voit tarkastella ja käyttää TILAUS-välilehteä, voit käyttää sitä tilausten lähettämiseen. Kaikki tällä toiminnolla lähetetyt tilaukset lähetetään F-Securen tilaushallinnolle, jossa:

i) jos olet valtuutettu F-Securen jakelija tai jälleenmyyjä, jolla on suora jälleenmyyntisopimus F-Securen kanssa, tilaukseen vastaa F-Secure tai sen tytäryhtiö, jonka kanssa sinulla on voimassaoleva jakelu- tai jälleenmyyntisopimus, tai

ii) jos et ole valtuutettu F-Securen jakelija tai jälleenmyyjä, jolla on suora jälleenmyyntisopimus F-Securen kanssa, F-Secure ohjaa tilauksesi alueesi nimetylle jakelijalle. Tällöin olet vastuussa siitä, että olet tehnyt tarvittavat järjestelyt F-Secure-tuotteiden myynnistä ja jakelusta kyseisen jakelijan kanssa.

Portaalin kautta tehdyt tilaukset ovat kannaltasi sitovia.

Edellä kerrotussa tapauksessa i) portaalin kautta tehdyt tilaukset eivät sido F-Securea tai sen tytäryhtiötä. F-Secure (tai sen tytäryhtiö) voi vapaasti hyväksyä tai hylätä tilauksen F-Securen (tai sen tytäryhtiön) kanssa sopimiesi Kaupan ehtojen mukaan.

KAIKKIIN PORTAALIN KAUTTA TEHTYIHIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN OSTOIHIN SOVELLETAAN F-SECUREN JÄLLENMYYJÄHINNOITTELUA, KÄYTTÖOIKEUSKÄYTÄNTÖJÄ JA EHTOJA SELLAISINA KUIN NE ON SOVITTU SINUN (JÄLLEENMYYJÄ) JA F-SECURE OYJ:N (TAI SEN TYTÄRYHTIÖN) VÄLILLÄ. LISÄKSI TILAUKSEN HYVÄKSYNTÄ JA TUOTTEEN TOIMITUS EDELLYTTÄÄ, ETTÄ SINULLA ON VOIMASSAOLEVA F-SECURE-KUMPPANISOPIMUS F-SECUREN (TAI SEN TYTÄRYHTIÖN) KANSSA.

Edellä kerrotussa tapauksessa ii) portaalin kautta tehdyt tilaukset eivät sido mainittua nimettyä jakelijaa, ellei kyseisen jakelijan kanssa ole toisin sovittu, tai ellei jakelija ole tätä vahvistanut sovellettavan sopimuksen mukaan.

Kaikki Tarjouslaskurissa olevat loppukäyttäjähinnat ja jälleenmyyntihinnat ovat vain suositushintoja. F-Secure pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja milloin tahansa.

F-Securen ja sinun väliset viralliset ja sitovat Ostohinnat (vailla molemminpuolisessa kauppasopimuksessa sovittuja alennuksia tai muita hintajärjestelyjä) on määritetty F-Secure Oyj:n Hinnastossa, joka on saatavana Portaalista tai F-Securen myynnistä.

F-Secure ei paljasta tarjouksesi tietoja millekään kolmannelle osapuolelle.

KUMPPANILATAUKSET-alueeseen liittyvät ehdot

Huomaa, että F-Secure-tuotteiden myyminen edellyttää, että sinulla on voimassaoleva sopimus F-Securen valtuutetun jakelijan tai suoraan F-Securen kanssa.

Voit käyttää ja jaella F-Secure-tuotteita ja niihin liittyviä avainkoodeja KUMPPANILATAUKSET-alueessa seuraaviin tarkoituksiin: i) pilotointi, ii) beetatestaus, iii) tuote-esittely ja/tai iv) tuen tarjoaminen. Tällaisen käytön tai jakelun laajuuden on oltava edellä mainittuihin tarkoituksiin nähden tavanomaista ja asianmukaista. Maksullisten tuotteiden jakelu on sallittua vain hyväksytyn ostotilauksen jälkeen ja voimassa olevan jakelu- tai jälleenmyyntisopimuksen ehtojen mukaisesti. Mikään muu kuin edellä määritelty käyttö ei ole sallittua, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu kyseisessä voimassaolevassa jakelu- tai jälleenmyyntisopimuksessa. Ymmärrät, että ohjelmistopiratismi on rangaistava teko.

Huomaa, että kaikkien Portaalissa olevien tuotteiden käyttö edellyttää aina sinun ja/tai loppukäyttäjän hyväksyntää tuotteisiin integroiduille loppukäyttäjän lisenssiehdoille ja niiden noudattamista.

Suomessa perustettuna yrityksenä F-Secure noudattaa kaikkia Suomen hallituksen, YK:n turvallisuusneuvoston ja EU:n voimaansaattamia sanktiopäätöksiä. Kaksikäyttötuotteiden vientiä maihin, jotka ovat YK:n tai EU:n asevientikiellon alaisia, rajoittaa Wassenaarin sopimus. F-Secure ei nykykäytäntönsä mukaan vie tuotteitaan myöskään maihin, jotka ovat Yhdysvaltain asettamassa saarrossa. Täten jotkin tai mitkään F-Secure-tuotteet eivät ole saatavina kaikissa maissa / kaikille ryhmille, ja lisäksi sitoudut noudattamaan paikallisia salausohjelmistojen vientiä ja käyttöä koskevia säädöksiä. F-Secure ei missään tapauksessa ole vastuussa Palveluidensa tai niiden osan laittomasta viennistä, jota F-Securen kumppani tai jälleenmyyjä mahdollisesti harjoittaa.

MYYNNINEDISTÄMISMATERIAALI-alueeseen liittyvät ehdot

Myynninedistämismateriaali tarjotaan käyttöösi yksinomaan F-Secure-tuotteiden myynninedistämiseen ja markkinointiin. Kaikki myynninedistämismateriaali on F-Securen ja/tai sen lisenssinmyöntäjien omaisuutta, ja sitä saa käyttää vain niissä käyttövaltuuksien rajoissa, jotka mainitaan kunkin materiaalin yhteydessä. Sitoudut olemaan käyttämättä myynninedistämismateriaalia mitenkään muutoin kuin mitä nimenomaisesti yllä mainitaan.

Tavaramerkkien käyttöoikeus: Sinulle myönnetään aikarajoitettu, yleinen ja purettavissa oleva käyttöoikeus käyttää F-Securen tavaramerkkejä ja kauppanimiä. Tällainen käyttöoikeus myönnetään yksinomaan F-Secure-tuotteiden myynti- ja markkinointitarkoituksiisi sinulle myönnettyjen oikeuksien mukaisesti. Kaiken F-Securen tavaramerkkien käytön tulee aina tapahtua kulloinkin voimassa olevan F-Securen yrityskuvaohjeistuksen mukaisesti. Kyseinen ohjeistus on saatavilla Portaalin tästä osasta.

Tekijänoikeuksien käyttöoikeus: Sinulle myönnetään aikarajoitettu, yleinen ja purettavissa oleva käyttöoikeus käyttää, kopioida ja jaella myynninedistämismateriaalia, joka on tuotu saatavillesi Portaalissa. Saat käyttää tällaista materiaalia yksinomaan F-Secure-tuotteiden myynti- ja markkinointitarkoituksiisi sinulle myönnettyjen oikeuksien mukaisesti. Lisäksi sitoudut noudattamaan mahdollisia tiettyyn myynninedistämismateriaaliin liittyviä käyttörajoituksia sen mukaan, mitkä niistä ovat sovellettavissa.

Mikä tahansa oikeuksien myöntö on voimassa vain sinun ja F-Securen välisen kauppasopimuksen voimassaoloajan tai sen ajan, jonka olet valtuutettu F-Secure-jälleenmyyjä ja jona sinulla on pääsy tähän Portaaliin. F-Secure kuitenkin pidättää itsellään oikeuden lopettaa tällaiset käyttöoikeudet yksipuolisesti milloin tahansa. Jos mikä tahansa tällainen oikeuksien päättäminen tapahtuu tai jos saat F-Securelta kirjallisen ilmoituksen siitä, että sinun tulee lopettaa minkä tahansa markkinointimateriaalin käyttö ja/tai jakelu, sitoudut lopettamaan kaikkien F-Securen tavaramerkkien ja muun tässä Portaalin alueessa saatavillesi tuodun materiaalin käytön.

YLEISET EHDOT

Saatavuus

Ajoittain koko Portaali tai sen osa ei ehkä tilapäisesti ole käytettävissä tai toiminnassa korjaus-, päivitys- tai ylläpitotoimien vuoksi tai syistä, jotka ovat F-Securen hallinnan ulkopuolella (force majeure). Tällöin pyrimme palauttamaan Portaalin toimintaan niin pian kuin mahdollista riippuen tapauskohtaisista teknisistä rajoituksista. F-Secure ei ole vastuussa tällaisten keskeytymisten seurauksista.

Luottamukselliset tiedot

Portaali sisältää yksityiskohtaisia tietoja F-Secure-tuotteista, ennakkotietoja tulevista F-Secure-tuotejulkistuksista sekä tietoja F-Securen jakelijakumppaneista, yhteystietoja, hintatietoja ja muita arvokkaita tietoja, joiden katsotaan luonteensa vuoksi olevan luottamuksellisia tai liikesalaisuuksia.

Et voi paljastaa tai luovuttaa kolmansille osapuolille mitään Portaalissa olevia tietoja, joissa on merkintä "luottamuksellinen" tai "vain kumppaneille" tai jotka ilmiselvästi ovat luonteensa vuoksi luottamuksellisia. Muita tietoja voi käyttää ja luovuttaa kohtuuden rajoissa siltä osin kun tarkoitus on edistää F-Secure-tuotteiden ja -palvelujen asianmukaista myyntiä.

Henkilötiedot

Takaat, että toimittamasi rekisteröintitietosi ovat totuudenmukaisia. Ymmärrät, että olet vastuussa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi suojaamisesta siten, että ne pysyvät luottamuksellisina. Sitoudut olemaan luovuttamatta Portaaliin pääsyn mahdollistavia tietoja kolmansille osapuolille. Olet vastuussa käyttäjätunnuksellasi tapahtuvasta Portaalin käytöstä.

F-Secure säilyttää rekisteröintitiedot luottamuksellisina ja käsittelee niitä kulloinkin voimassa olevien tietosuojakäytäntöjensä ja sovellettavissa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hyväksyt sen, että F-Secure voi käyttää rekisteröintitietoja viestiäkseen kanssasi (esimerkiksi lähettääkseen tiedotteita tai markkinointiviestejä) ja että F-Secure voi käyttää ja jakaa tällaisia tietoja yhdessä tytäryritystensä, joista osa sijaitsee Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, kanssa. Kaikkia Portaaliin tallennettuja henkilötietoja käytetään F-Securen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Jos lähettämäsi tiedot sisältävät asiakkaan yhteystietoja tai muita asiakkaan henkilötietoja, takaat, että sinulla on sellaiset valtuutukset ja/tai suostumukset, joita edellytetään tällaisten tietojen luovuttamiseksi F-Securelle sen hyödynnettäviksi F-Secure-tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa ja F-Securen muussa liiketoiminnassa.

Kun vierailet Portaalissamme, keräämme sinuun liittyviä istuntotietoja muodossa, joka ei mahdollista henkilöllisyyden tunnistamista, kehittääksemme edelleen Portaalia ja sen käyttöä. Lisätietoja on F-Securen tietosuojakäytännössä.

HUOMAA, ETTÄ F-SECUREN EHDOT, JOTKA LIITTYVÄT WEB-SIVUSTOIHIMME JA JOTKA OVAT SAATAVILLA KUNKIN PORTAALIN SIVUN ALAOSASSA OLEVASTA KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJA -LINKISTÄ AVAUTUVAN SIVUN KÄYTTÖEHDOT-OTSIKON ALLA, KOSKEVAT MYÖS PORTAALIA, JA NE KATSOTAAN TÄMÄN VIITTAUKSEN NOJALLA SISÄLTYVIKSI TÄMÄN ASIAKIRJAN EHTOIHIN.

Omistusoikeudet

Portaalin omistusoikeus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat F-Securelle tai sen toimittajille ja lisenssinmyöntäjille. Portaalia suojaavat tekijänoikeuslainsäädäntö sekä kansainväliset tekijänoikeussopimukset ja muut immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset. Suojaamme immateriaalioikeuksiamme kaikin tavoin lain sallimissa rajoissa. Portaalin sisältämät sisältö ja tiedot voivat olla vienti-, tietosuoja- ja liikesalaisuuslainsäädännön sekä muun sovellettavissa olevan lainsäädännön alaisia.

Ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti toisin mainittu, sinulle ei myönnetä mitään lisenssiä mihinkään patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin oikeuksiin, liikesalaisuuksiin tai muihin F-Securelle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle kuuluviin oikeuksiin, etkä saa mitään oikeutta käyttää mitään F-Securen saataville tuomaa dokumentaatiota, ohjelmistoa tai muuta materiaalia. Kaikki Portaaliin ja/tai F-Secure-tuotteisiin liittyvät patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja muut oikeudet kuuluvat F-Securelle ja/tai kolmansille osapuolille, joilta F-Secure on voinut hankkia tietyt oikeutensa. Hyväksyt nämä Ehdot itseäsi sitoviksi ja sitoudut siihen, että et lataa, muokkaa, kopioi, suorita, luovuta tai muutoin käytä mitään ohjelmistoa tai materiaalia muutoin kuin tarkoin näiden Ehtojen mukaisesti.

Toisintaessasi mitä tahansa Portaalin sisältämää markkinointimateriaalia ja siihen liittyvää dokumentaatiota sitoudut toisintamaan myös kaikki sen sisältämät tekijänoikeushuomautukset alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Tekijänoikeushuomautukset tulee toisintaa täsmälleen julkaisijan käyttämien tekijänoikeushuomautusten mukaisesti. Tekijänoikeushuomautusten toisinnus ei saa aiheuttaa minkäänlaista muutosta tekijänoikeushuomautuksen muotoon tai rakenteeseen eikä sen sanalliseen sisältöön. Tällaisten huomautusten sisällyttämisvelvoite on olennainen ehto, joka koskee oikeuttasi käyttää mitä tahansa markkinointimateriaalia tai siihen liittyvää dokumentaatiota.

Sitoudut ilmoittamaan välittömästi minkä tahansa tietoosi tulevan ilmeisen tekijänoikeusloukkauksen tai muun immateriaalioikeusloukkauksen, joka liittyy F-Secure-tuotteisiin tai dokumentaatioon.

Et rekisteröi mitään F-Securen tavaramerkkiä omiin nimiisi tai rekisteröi tai käytä mitään merkkiä tai nimeä, joka on erehdyttävän samankaltainen F-Securen minkä tahansa tuotteensa kuvailemiseksi käyttämän minkä tahansa tavaramerkin kanssa.

Tietojen oikeellisuus ja vastuunrajoitukset

Koska valtaosa Portaaliin sisältyvistä asiakkaisiin ja loppukäyttäjiin liittyvistä tiedoista perustuu sinun ja/tai kanssakäyttäjiesi luovuttamiin tietoihin, pyrimme varmistamaan tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden mutta emme takaa niiden oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta. Portaali ja sen sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia takuita. F-Secure sekä sen työntekijät, johtajat ja toimittajat sekä Portaalin välittämien tietojen koostamiseen osallistuvat henkilöt eivät anna mitään oletettuja takuita. Vastaat kaikista riskeistä, jotka liittyvät minkä tahansa saadun tiedon käyttöön.

Koskien Portaalin sisältämiä linkkejä kolmansien osapuolien sivustoihin ymmärrät, että tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisältöä voidaan muuttaa ajoittain ja että tällaiset kolmansien osapuolien sivustot eivät ole F-Securen hallinnassa ja että F-Secure ei ole korvausvelvollinen liittyen tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisältöön tai toimiisi tällaisissa kolmansien osapuolien sivustoissa.

Korvaukset ja vastuunrajoitukset

VASTAAT YKSIN TOIMISTASI PORTAALISSA JA PORTAALIN KÄYTÖSTÄ SEKÄ SITOUDUT MAKSAMAAN F-SECURELLE KORVAUSTA JA SUOJAAMAAN F-SECUREN TILANTEISSA, JOTKA OVAT SEURAUSTA TEKEMÄSTÄSI LUVATTOMASTA PORTAALIN TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI TEKEMÄSTÄSI MINKÄ TAHANSA NÄISTÄ EHDOISTA RIKKOMISESTA. F-SECURE EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA EIKÄ MINKÄÄN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI SOPIMUKSEN NOJALLA TAI MUUTOIN OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE KOITUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA, ERIKOISVAHINGOISTA, OHEISVAHINKOJEN KORVAUKSISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

F-Securen tytäryhtiöt

Huomaa, että F-Secure Oyj:n enemmistöosuudella omistamia tytäryhtiöitä ei katsota kolmansiksi osapuoliksi tätä sopimusta sovellettaessa, vaan tällaisille tytäryhtiöille kuuluvat samat oikeudet ja sama suoja kuin F-Securelle näiden Ehtojen mukaan kuuluu, mikäli tällaiset tytäryhtiöt saavat oikeuksia tai tekevät toimia näiden Ehtojen mukaisesti.

Yleissitoumus

Sitoudut siihen, että et tahallisesti tai tietoisesti hyväksy, tue, edistä, suvaitse tai rohkaise mitään toimintaa, jossa vilpillisellä tavalla käytetään tietokoneita, tietokoneohjelmia tai tietokonetietoja tai joka todennäköisesti pahentaa tietokoneiden, tietokoneohjelmien tai tietokonetietojen vilpillisellä tavalla tapahtuvan käytön ongelmaa. Tällaiseen vilpillisellä tavalla tapahtuvaan toimintaan luetaan mukaan muun muassa ohjelmistopiratismi, virusten tekeminen ja levittäminen sekä niiden lähdekoodin kääntäminen ohjelmaksi, luvaton tunkeutuminen tietokoneisiin ja tietojen luvaton tuhoaminen tai muokkaaminen.

Ehtojen muuttaminen

Teemme ajoittain muutoksia Portaaliin, näihin Ehtoihin ja asianmukaisiin käytäntöihin (mukaan lukien ne, joihin näissä Ehdoissa viitataan). Ilmoitamme tällaisista muutoksista silloin, kun katsomme materiaalin muutosten olevan niin olennaisia, että ne edellyttävät erillistä ilmoitusta tai hyväksyntää, mutta jos kyseessä ovat vähäiset muutokset, meitä ei kuitenkaan velvoiteta tekemään niin. Muuttuneet Ehdot ovat saatavilla samassa paikassa ja tulevat voimaan niiden julkaisuhetkellä. Jos valitset olla hyväksymättä kulloinkin voimassa olevia Ehtoja, sinun tulee lopettaa Portaalin käyttösi. Ehtojen alaiseen Portaalin käyttöösi sovelletaan Portaalin käyttöhetkellä voimassa olevia Ehtoja ja käytäntöjä. Ehtojen lopussa olevan tekijänoikeushuomautuksen kuukausimerkinnästä voit helposti seurata, milloin Ehdot ovat muuttuneet.

Yleistä

F-Secure voi täysin harkintavaltansa mukaan lakkauttaa, lopettaa tai päättää mitkä tahansa Portaalin käyttäjätilit tai muokata niitä. Jos Portaali tai sen sisältämät käyttöoikeutesi lopetetaan, mitkä tahansa ehdot, joiden voidaan katsoa kohtuudella olevan voimassa lopettamisen jälkeen, ovat edelleen voimassa, mukaan lukien muun muassa käyttörajoituksia ja vastuunrajoituksia koskevat ehdot.

Nämä ehdot eivät välttämättä ole kattavat, ja tiettyihin Portaalissa käytettävissä oleviin sisältöihin tai toiminnallisuuksiin liittyvät lisäehdot ovat mahdollisia.

Jos ilmenee, että mikä tahansa näistä ehdoista on pätemätön, mitätön tai mistä tahansa syystä täytäntöönpanokelvoton, tällainen osa ehdoista voidaan erottaa muista Ehdoista eikä tällaisella osalla ehdoista ole vaikutusta muiden Ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä kuitenkin niin, että konfliktisäännöstä ei sovelleta näihin Ehtoihin. Hyväksyt sen, että kaikki tästä sopimuksesta syntyvät riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies, joka on nimitetty näiden sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on englanti, paitsi jos molemmat osapuolet ovat suomalaisia, jolloin välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Copyright: F-Secure Oyj, syyskuu 2010